רוג'ר הודג'סון, סולן סופרטרמפ, יופיע בישראל

גלול למעלה