להט עמד בציפיות, גם האירוע: MMA בישראל

גלול למעלה