חילופי שמות: השלט של נוקיה הוסר מגג ההיכל

גלול למעלה