הלוי: זה האירוע הכי גדול שישראל אירחה מעולם

גלול למעלה