הופעתו של ניק קייב בתל אביב היתה טובה כמעט עד קצה גבול היכולת

גלול למעלה