עובדות  ומספרים main banner

עובדות ומספרים

29,150 מקומות ישיבה

10 גושים

32 כניסות

7 דונם דשא היברידי
+ 3 דונם גדלים במשתלה בפארק דרום

4 חדרי הלבשה קבוצות

גלול למעלה