עובדות  ומספרים main banner

עובדות ומספרים

14,413

מקומות ישיבה

7

גושים

14

כניסות

9

דונם שטח מפלס הדשא

2

חדרי הלבשה קבוצות

44

מצלמות
גלול למעלה