1מסמך תשובות לשאלות הבהרה שני- מכרז תאורת אולם_2

גלול למעלה