מכרז ניקיון ואחזקה לכל המתקנים 10.3.2016

גלול למעלה